header_image
Geavanceerd Zoeken

€ 0 tot € 2.000.000

We hebben gevonden 0 resultaten. Wilt u nu de resultaten laden?
Geavanceerd Zoeken

€ 0 tot € 2.000.000

we hebben gevonden 0 resultaten
Uw zoekresultaten

Algemene informatie

Uw koophuis (toeristisch) verhuren.

Je komt het vaak tegen, advertenties met een opmerking dat het koophuis of de woning goed verhuurd kan worden.

Maar is dat zo?

Om dit te beantwoorden moeten we een onderscheid maken tussen het toeristisch en “vast” verhuren.

Dit laatste mag u altijd doen, middels een huurcontract van b.v. een minimale periode van een jaar. Toeristisch verhuren is lucratiever, maar hiervoor heeft u een verhuurvergunning nodig! In het verleden (en deels gebeurt dat nog steeds) is het verhuren aan toeristen vaak zonder vergunning verlopen. Wij adviseren u echter dit niet te doen, het is illegaal en de boetes hiervoor zijn enorm! Het is lang gedoogd maar de wetten en regels zijn inmiddels aangescherpt en wij sluiten actieve controles in de nabije toekomst niet uit.

Laat dit dus altijd vooraf aan een koop controleren! Wij kunnen dit voor u doen, wij maken een situatiescan en communiceren dit met de instanties die een eventuele vergunning officieel verifiëren.

Zelfs als het huis of de woning geen vergunning heeft, kunnen wij voor u uitzoeken of het alsnog mogelijk is om deze aan te vragen. Wij hebben hier reeds ervaring mee en enkele van onze klanten een ontspannen gevoel bezorgd.

Ook hier geldt dat uw grote investering veilig moet zijn!

Water.

Op La Palma zijn er verscheidene watervoorzieningen. De waterbronnen liggen meestal in de bergen verdeeld over het eiland, de zogenaamde “Galerías”.

Pijnbomen condenseren de bewolking tot water dat via de bomen in de aarde terecht komt. Dit gecondenseerde water, tezamen met het regenwater wordt door de berg gefilterd en verlaat uiteindelijk via de galerias en kanalen de berg als een kwalitatief zeer goed water. Er bestaan open kanalen (voor het zgn. bananenwater) en dichte kanalen (voor het drinkwater).

Het “bananenwater” wordt voor de landbouw gebruikt waarvoor een opslagtank noodzakelijk is om als buffer te dienen. Dit water verkrijgt men via rechten die uitgedrukt worden in gram/minuut.

Het drinkwater wordt door de gemeentes gezuiverd en wordt verrekend op basis van daadwerkelijk gebruik (zoals gebruikelijk in Nederland). Het drinkwater wordt door de verschillende maatschappijen of gemeentes geleverd.

In gebieden waar geen (gemeentelijk) drinkwatervoorziening aanwezig is, kan men waterrechten kopen, water dat afkomstig is van bronnen (de zgn. galerías). Deze rechten kunnen worden gekocht bij een van de gemeenschappen die deze “galerías” beheren. Dit recht bestaat uit een bepaalde hoeveelheid water per minuut. In dit geval zal er een watertank aanwezig moeten zijn als buffer.

Prijzen voor alle mogelijkheden verschillen per gemeente en aanbieder.

Instanties.

Bij aankoop van onroerend goed op La Palma verzorgen wij de registratie bij de verschillende instanties.

Indien gewenst kan er een notariële volmacht worden opgenomen in de koopakte waarmee u ons autoriseert om allerlei zaken zonder uw aanwezigheid te regelen, optioneel.

Het belangrijkste aspect is het eigendomsregister (“Registro de Propiedades” ), een register waar alle kavels en huizen in zijn opgenomen met de bijbehorende eigenaren en alle overige informatie. Mutaties hierin kunnen alleen worden doorgevoerd middels een notariële akte.

Het kadaster heeft hier minder waarde dan in Nederland. In de praktijk wordt dit vooral gebruikt door de gemeentes om de gemeentebelastingen te berekenen. Mutaties hierin kunnen bij de desbetreffende gemeente worden doorgevoerd middels de koopakte.

Bij de gemeente is het belangrijk om u als nieuwe bewoner aan te melden om de verschuldigde onroerendzaakbelasting (IBI) en de afvalbelasting (meestal d.m.v. een automatische betaling) te kunnen betalen. Maar ook de eventuele aansluiting op het stadswater regelt men via deze inschrijving. Tot slot kunnen wij ook de aanmelding op het elektriciteitsnet en eventueel telefoon/internet voor uw koophuis organiseren.

Internet.

Een groot gedeelte van La Palma beschikt over de mogelijkheid voor een ADSL aansluiting. De laatste jaren ontstaan er alternatieven als een mobiele verbinding 4G (middels een externe antenne) of zelfs satelliet. Prijzen zijn een stuk hoger dan u gewend bent in Nederland, gemiddeld zult u toch minstens €50,– per maand moeten rekenen. Maar in het algemeen zijn de vaste lasten hier een stuk lager.. (zie vaste lasten)

  • € 0 tot € 2.000.000