header_image
Geavanceerd Zoeken

€ 0 tot € 2.000.000

We hebben gevonden 0 resultaten. Wilt u nu de resultaten laden?
Geavanceerd Zoeken

€ 0 tot € 2.000.000

we hebben gevonden 0 resultaten
Uw zoekresultaten

Algemene Voorwaarden


WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING

La Palma Vacant is, als bemiddelaar, zeer bewust van de gevoeligheid van uw data. Deze wordt dan ook zeer gerespecteerd en met alle vertrouwelijkheid behandelt, compleet overeenkomstig de actuele wetgeving (basiswet 15/1999 en het Koninklijk Besluit 1720/2007). Volgens deze wet zullen uw gegevens worden opgenomen in ons bestand dat eigendom is en blijft van La Palma Vacant. Indien u wijzigingen aan wenst te brengen in uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@lapalmavacant.com

OPDRACHT EN HONORARIUM BEREKENING

La Palma Vacant is als makelaar belast met de bemiddeling in onroerend goed, tussen koper en verkoper. Voor deze bemiddeling, die leidt tot een verkoop, is commissie verschuldigd. Indien koper en verkoper als gevolg van ons handelen rechtstreeks contact met elkaar zoeken om de koop af te handelen, blijft de aanspraak op provisie bestaan. Een opdracht voor de verkoper sluit niet uit dat wij ook aan de andere partij commissie in rekening kunnen brengen.

VERHOUDING TOT DE VERKOPER

De huidige voorwaarden zijn bindend voor onze opdracht. Indien de verkoper wenst de verkoopopdracht te beëindigen, dient La Palma Vacant hiervan direct op de hoogte te worden gesteld. Ook prijswijzigingen dienen per ommegaande gemeld te worden.

HONORARIUM TARIEVEN TEN LASTE VAN VERKOPER:

Bij het realiseren van een koopovereenkomst is een commissie van 3% over de overeengekomen verkoopprijs verschuldigd, met een minimum van 1.800 €. De B.T.W. van 7% is hierbij niet inbegrepen.

Indien, door omstandigheden, een voorlopig koopcontract noodzakelijk is, dient 50% van de commissie betaald te worden bij tekening van het voorlopig koopcontract, en nog eens 50% bij de daadwerkelijke overdracht bij de notaris.

VERHOUDING TOT DE KOPER

De zoekopdracht is de basis voor onze opdracht. Verandert deze of ziet de koper er helemaal vanaf, dan dienen wij daarvan op de hoogte gebracht te worden. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op het aanbod van ons of andere bronnen en worden naar beste eer en geweten gedaan en onder voorbehoud van dwaling. Bij een koopovereenkomst worden ons alle benodigde documenten, bevestigingen, bewijzen etc. verzorgd en wordt de koop tot aan de overdracht bij de notaris voorbereid.

HONORARIUM TARIEVEN TEN LASTE VAN KOPER:

Bij het realiseren van een koopovereenkomst is een commissie van 3% over de overeengekomen verkoopprijs verschuldigd, met een minimum van 1.800 €. De B.T.W. van 7% is hierbij niet inbegrepen.

Indien, door omstandigheden, een voorlopig koopcontract noodzakelijk is, dient 2/3e deel van de commissie betaald te worden bij tekening van het voorlopig koopcontract, en nog eens 1/3e deel bij de daadwerkelijke overdracht bij de notaris.

Huizen op La Palma

  • € 0 tot € 2.000.000