header_image
Geavanceerd Zoeken

€ 0 tot € 2.000.000

We hebben gevonden 0 resultaten. Wilt u nu de resultaten laden?
Geavanceerd Zoeken

€ 0 tot € 2.000.000

we hebben gevonden 0 resultaten
Uw zoekresultaten

Complete begeleiding

Een complete begeleiding in het verwezenlijken van uw droom, voor, tijdens en na het koopproces.

Liever nieuw bouwen? Neem contact op met ons voor de mogelijkheden van het bouwen van een woonhuis en/of toeristische ontwikkeling. 

Liefde maakt blind. Zo ook de liefde voor dat ene droomhuis dat te koop staat op La Palma.

Wij zijn van mening dat u, mede om die reden, een deskundige en ervaren makelaar aan uw zijde nodig heeft die u adviseert en begeleidt in misschien wel de duurste aankoop van uw leven.

Onroerend goed kopen op La Palma is niet te vergelijken met de gang van zaken in Nederland. Er zijn in het verleden nogal wat huizen illegaal gebouwd, technisch zijn er verschillen en zo zijn er nog tal van risico’s in het aankopen van onroerend goed. Door onze gezamenlijke achtergrond (makelaardij en civiele techniek) is het grootste gedeelte van de problematiek bekend terrein voor ons. Wij lossen ofwel de problemen voor u op of wij geven u advies over de eventuele aankoop. Daarbij zijn wij op de hoogte van de actuele bestemmingsplannen en behoeden wij u voor eventuele niet-zichtbare risico´s.

Voordat wij een huis aanbieden doen wij grondig onderzoek naar de status van het object en mogelijke problemen die eerst opgelost dienen te worden. Wij adviseren u over alle aspecten, waardoor u een goed beeld krijgt of de investering verstandig is of niet.

Persoonlijk gesprek.

De succesvolste manier om uw droom te verwezenlijken begint voor ons met het maken van een profiel. In een persoonlijk gesprek proberen wij dit profiel op te stellen met al uw wensen als koper. Daarbij moet u denken aan:

  • Welke aspecten van het leven op La Palma zijn voor u het belangrijkst?
  • In welke omgeving wilt u graag wonen?
  • Wilt u het huis eventueel verhuren, kan er nog bijgebouwd worden, is een zwembad wenselijk c.q. mogelijk? Wij geven daarbij de voor- en nadelen van deze wensen zodat uw plannen ook realistisch benaderd worden.

Samen met u en het opgestelde profiel maken wij een selectie van objecten die aan uw wensen voldoen.

Samen bezichtigen.

Wij plannen bezichtigingsafspraken voor u en zullen u tijdens de bezichtiging begeleiden en adviseren. Denk hierbij aan juridische aspecten, registraties bij diverse instanties, kavelgrenzen, bouwkundig onderzoek en eventuele commerciële aspecten van het koopproces.

Onderhandelingen voeren.

Wanneer u over wilt gaan tot aankoop nemen wij contact op met de verkopende partij. De onderhandelingen gaan dan van start. Wij houden u op de hoogte van iedere stap die in het koopproces wordt genomen. Indien gewenst voeren wij namens u de onderhandelingen met de verkopende partij en zullen wij naast een gunstige koopprijs ook voor zo gunstig mogelijke koopvoorwaarden en condities proberen te zorgen.

Burgerservicenummer (NIE – Número de Identidad Extranjero).

Wanneer u wilt overgaan tot aankoop heeft u een NIE nummer nodig. Dit is vergelijkbaar met ons burgerservicenummer maar speciaal voor buitenlanders. Dit nummer heeft u daarnaast nodig om b.v. salaris te ontvangen, een verzekering af te sluiten, een bankrekening te openen, een rijbewijs aan te vragen en belastingen te betalen.

Het NIE is een fiscaal nummer dat de Immigratiedienst u verstrekt wanneer u een verblijf aanvraagt.

Dit NIE-document kunt u aanvragen bij het politiebureau in Santa Cruz de La Palma op de afdeling voor buitenlanders (oficina de extranjería). Het is aanbevelenswaardig dit op tijd te doen zodat men ruim voor de overdracht over dit vereiste document beschikt. Wij helpen u uiteraard bij het aanvragen van uw NIE.

Rekening openen.

Naast het aanvragen van uw NIE is het ook nodig een rekening te openen bij een Spaanse bank. U kunt ervoor kiezen een residentenrekening te openen (in geval van emigratie), of een niet-residentenrekening wanneer u uw Nederlandse adres aanhoudt.

Koopakte. 

Wanneer u en de verkopende partij het eens zijn over de koopsom kunt u overgaan tot aankoop van de woning. Hiervoor moet een koopakte opgesteld worden. Wij zullen  deze altijd kritisch controleren op valkuilen, rechten en plichten en wij zullen ervoor zorgen dat onevenredig nadeel voor u wordt beperkt c.q. geëlimineerd. Vervolgens wordt de officiële overdracht bij de notaris voltrokken. In de meeste gevallen dient de koper de notariskosten te betalen. Daarnaast betaalt de koper de overdrachtsbelasting (Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales). Zie ook kostenindicatie

De verkoper betaalt over het algemeen een gemeentelijke onroerend goed belasting (Plusvalia).

Als alle partijen de akte hebben ondertekend bij de notaris, bent u de nieuwe eigenaar van de woning. U krijgt een kopie van de koopakte (copia simple) van de notaris.

Let op: wanneer u geen aankoopmakelaar inschakelt moet u goed opletten bij de notaris. Een notaris in Spanje voert namelijk maar enkele controles uit over uw aankoop. Een aankoopmakelaar zal echter een volledige controle voor u doen.

Uw persoonlijk adviseur en vraagbaak bij het koopproces.

Uiteraard laten wij u ook na de aankoop voor bijvoorbeeld het overschrijven van instanties en nutsvoorzieningen niet in de steek. Als u verder advies nodig heeft staan wij altijd voor u klaar.

  • € 0 tot € 2.000.000